Zarejestruj się

Email

Hasło

Powtórz hasło

Regulamin

Zgoda na przetwarzanie danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46 / WE (RODO) jest Fundacja Girls Code Fun, z siedzibą przy ul. Willowej 8/10/30, 00-790 Warszawa. Dane będą wykorzystywane do celów związanych z udostępnianiem materiałów edukacyjnych online i przesłanie informacji o programie i podziękowania za udział w programie na podany adres mailowy.

Dostęp do danych

Na podstawie art. 15-21 i art. 77 RODO w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundację Girls Code Fun.